Veelgestelde vragen

Waar kan ik een industrieel ontwerper allemaal voor inhuren?

Studio Rotor kan worden ingehuurd voor industrieel ontwerp, design strategy, design thinking workshops, marktonderzoek, haalbaarheidsstudies, gebruiksonderzoek, schetsen, concept design, CAD modelleren, technische productontwikkeling, gebruikstesten, vormgeving, ontwikkeling van (vouw)mechanismes, redesign van bestaand product, engineering, begeleiding prototypebouw.

Wat is het verschil tussen een vormgever en een industrieel ontwerper?

Vormgeving is onderdeel van wat we doen. Maar bij een goed productontwerp komt nog veel meer kijken.

We denken bijvoorbeeld na over hoe de gebruiker een product ervaart en gebruikt. Welke functies zijn vaak nodig en welke niet vaak? Hoe werkt het product? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen het product goed kan gebruiken, inclusief ouderen en mensen in een rolstoel?

We denken ook na over hoe een product degelijk en efficiënt kan worden geproduceerd. En over hoe we dat alles slim kunnen combineren in één product.

Hebben jullie wel verstand van onze markt?

Onze opdrachtgevers weten het meeste van hun markt. Studio Rotor is expert op het gebied van productontwikkeling, creativiteit, gebruikservaring en vormgeving. In een samenwerking bieden we een frisse blik op het werkgebied van onze opdrachtgevers. En we bouwen voort op expertise die al aanwezig is in de organisatie van de klant.

We hebben overigens wel voor veel verschillende markten gewerkt (zorg & revalidatie, bouw, industriële toepassingen, logistiek, parkeren, transport, mobiliteit, etc). En, we zijn eraan gewend om snel een markt te verkennen en eigen te maken.

Waarom begint een ontwerpproject eerst met een analyse/onderzoeksfase?

Wat ons betreft is een goed ontwerp het resultaat van een denk- en ontwikkelproces. Een goed ontwerp komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. Integendeel. De inzichten uit de analyse/onderzoeksfase geven een goed beeld van wat er nodig is, wat er al bestaat, wat gebruikers ervaren, wat de technische mogelijkheden zijn. Dat zorgt ervoor dat het ontwerp daadwerkelijk iets toevoegt.

Werken jullie ook voor startups, MKB of grote bedrijven?

We werken voor bedrijven van allerlei formaat.

Voor grotere bedrijven zijn we doorgaans onderdeel van een ontwikkelingsteam, als expert op het gebied van design, gebruikers en creativiteit. Vaak zijn we de verbindende factor tussen de verschillende afdelingen (marketing, engineering, operations, etc). Als externe partij is het wat makkelijker om tussen de verschillende afdelingen te bewegen.

Voor kleinere bedrijven nemen we meestal als all-round design bureau de volledige productontwikkeling op ons. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever natuurlijk.

Jullie zijn vast heel duur?

Dat valt mee. Het ontwikkelen van goede, doordachte producten kost geld. Het is een investering in een grotere kans op een succesvol en winstgevend product. Voor ons is het belangrijk dat de projectkosten in verhouding staan tot de potentiële winst die het design oplevert voor de opdrachtgever.

Doordat we als kleine studio weinig overhead hebben, wordt het overgrote deel van ons honorarium overigens ook echt aan ontwikkeling besteed.

Wat kost een ontwerpproject?

De meeste ontwerpprojecten kosten tussen de € 5.000 (voor haalbaarheidsstudie of verkennende opdracht) en de € 50.000 (voor volledige ontwikkeling van complexer product). Meestal spreken we met opdrachtgevers een vaste prijs af voor onderzoek en concept design, en maken we een schatting van de kosten voor uitwerking van het ontwerp.

Werken jullie ook in ruil voor royalties/licentie/winstdeling?

Meestal werken we op basis van een vaste projectprijs. Soms wordt een deel van het project uitgevoerd tegen een uurtarief. En in een beperkt aantal gevallen in ruil voor royalties. Werken op basis van royalties doen we alleen bij opdrachtgevers waar we al langer mee samenwerken.

Werken jullie ook op locatie?

Indien nodig, kan er bij een klant op locatie worden gewerkt. Doorgaans werken onze industrieel ontwerpers vanuit onze studio in Hilversum.

Waarom heten jullie Studio Rotor?

Het is een metafoor voor ons ontwerpproces. Een rotor is het draaiende onderdeel van een elektromotor. Die rotor zorgt voor beweging door afwisselend contact te maken met de plus- en minpool in de motor.

Studio Rotor brengt de productontwikkeling in beweging, door afwisselend verbindingen te leggen tussen de verschillende aspecten van het ontwerp (vormgeving, gebruiker, productie, duurzaamheid, etc).

Hoe start ik een project?

Het is het handigste om in een (vrijblijvend) gesprek uw wensen en mogelijkheden te bespreken. Neem hier contact op om een afspraak te maken. Indien het om een nieuwe technologie of uitvinding gaat, is het voor ons geen probleem om hiervoor een geheimhoudingsovereenkomst op te stellen.

Industrieel ontwerp schetsen | Industrial design sketches | Studio Rotor
Industrial design process sketches | Industrieel ontwerp proces schetsen | Studio Rotor