Industrieel design | 3D product design

Het vakgebied industrieel design (of 3D product design) gaat over de volgende vragen:

  • Hoe kan technologie het leven van de mens verbeteren?
  • Hoe maak je een product (en technologie) begrijpelijk en fijn om te gebruiken?
  • Welke stijl en vormgeving past bij de gebruikers van een product?
  • Wat is er nodig om een product in serie te produceren?
  • Hoe kunnen we dit alles doen zonder het milieu extra te belasten?

In ieder industrieel design project werkt Studio Rotor aan de hand van deze en andere vragen naar een goed en doordacht product.

Nieuwe ideeën ontwikkelen

Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Meestal heeft u als opdrachtgever zelf al een idee van een mogelijk product. Dan is het belangrijk om te voorkomen dat u zich blindstaart op één richting. Onze ontwerpers kunnen u dan helpen door andere denkrichtingen te ontwikkelen en te onderzoeken. Op basis daarvan kunnen we dan bekijken wat het beste past bij de markt.

Industrial design project overview - Studio Rotor
Product design process - Studio Rotor

Haalbaarheid onderzoeken

Soms is er juist even geen zicht meer op een oplossing. U heeft al allerlei richtingen uitgeprobeerd, of de vraag is zo complex, dat het onzeker is of er wel een oplossing mogelijk is. Met een industrieel design expert kunt u dan snel onderzoeken wat er haalbaar is. We bekijken de vraag van een andere kant, ontwikkelen creatieve ideeën. We geven inzicht in wat gebruikers nodig hebben, en maken dat concreet met schetsen en modellen.

Ideeën concreet maken met industrieel design

Een idee kan vaak nog op allerlei manieren worden opgevat, zeker als het alleen nog woorden is beschreven. Pas als een idee concreter in beeld gebracht wordt, komen er vaak allerlei vragen naar boven. Hoe gaat een product precies gebruikt worden? Hoe kan het precies worden gemaakt?

Concrete ideeën evalueren

Dit concreet maken van ideeën is een wezenlijk onderdeel van 3D product design. De vertaalslag van een globaal idee naar een concreet concept of product. Studio Rotor helpt u daarbij. Dan kunnen opdrachtgevers, klanten of gebruikers vaak veel beter aangeven of het wat voor ze is. Ook kunnen producenten dan beter meedenken over de maakbaarheid van een product.

Positionering in de markt

Wil u zich als producent richten op het topsegment, of liever op een goede prijs-kwaliteit verhouding? Wordt het een “beste koop” of “voordelige keus”? Studio Rotor helpt u hierover na te denken en ontwerpt een product dat bij de gekozen positionering past.

Verschillende belangen afwegen

Industrieel designers zijn goed in het afwegen van verschillende belangen. Ook als het ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen zijn. Gebruikers, inkopers, toeleveranciers, wetgever, octrooigemachtigden – allemaal hebben ze hun eigen belangen die niet altijd eenvoudig met elkaar te verenigen zijn.

Moodboard - by product design studio - Studio Rotor
Frame of convertible camper bed - by Studio Rotor
Electric vehicle charger design - model test by Studio Rotor | Lader voor elektrische voertuigen - model test door Studio Rotor

Ontwerper als advocaat van de gebruiker

Bovenal zijn ontwerpers in productontwikkeling de advocaat van de gebruiker. Omdat we geloven dat tevreden gebruikers uiteindelijk zorgen voor een goedlopende onderneming, of u nu in een B2C of B2B omgeving werkt.

Met name bij producten voor professionele gebruikers zit er vaak ook nog een flink verschil tussen inkopers en eindgebruikers. Hun belangen zijn niet onverenigbaar, maar het kan wel nuttig zijn om met beide groepen te spreken – of ze in ieder geval in gedachten te houden.

Ontwerp valideren met prototypes

We maken gebruik van verschillende (rapid)prototyping technieken om snel te een ontwerp te valideren en te testen. Dat testen doen we zelf, of met gebruikers. Inzichten uit die testen gebruiken we meteen om het ontwerp te optimaliseren

Positieve bijdrage aan samenleving

Studio Rotor zet zich graag in voor een positieve bijdrage aan de samenleving. Hierbij richten we ons op vier branches: duurzame mobiliteit, gezondheidszorg, publieke ruimte en industrie. Door de jaren heen hebben we veel specifieke kennis en ervaring opgedaan in deze sectoren.

Creatief en analytisch

Direct oplossingen uitproberen. In schets, in CAD, testmodelletjes. Tegelijkertijd onderzoeken wat er nodig is. Wat willen gebruikers, wat wil de producent, zijn er nog andere belanghebbenden?

Dat constant heen-en-weer schakelen tussen oplossingen bedenken en het probleem onderzoeken is een typisch kenmerk van het vakgebied industrieel design.

Electric bike design in country - mobility | Elektrische fiets mountainbike - mobiliteit | Studio Rotor
Sketches of design process for folding mechanism of convertible camper bed - by Studio Rotor

Voortschrijdend inzicht

We geloven dat een goed product een probleem oplost. Het is niet altijd zo dat dat probleem aan het begin van een design project helemaal duidelijk is. Vaak niet zelfs. Sommige aspecten van een probleem komen pas naar boven drijven als je met het ontwerp aan de gang bent. Ontwerpers ontwikkelen naast het ontwerp ook een beter begrip voor het probleem dat het product oplost.

Ontwerpproces afstemmen op soort product

Een ontwerpprobleem is niet zoals wiskunde, er zijn altijd meerdere oplossingen mogelijk. Het proces van industrieel ontwerpen is altijd anders, en afhankelijk van de branche, het soort product en de gewenste oplossing. Met name als het gaat om complexere producten. Voor onervaren ontwerpers is het soms lastig om een weg te vinden in alle mogelijke oplossingen. De ontwerpers van Studio Rotor weten hoe je van complexe vraagstukken naar concrete producten gaat.

Industrieel design uitbesteden?

Wilt u 3D product design werk uitbesteden? We zetten onze industrieel design expertise graag in voor uw bedrijf. Zo voorkomt u dat uw plannen voor productontwikkeling uitgesteld worden door de dagelijkse werkzaamheden bij uw bedrijf.

We denken graag met u mee in een verkennend gesprek – neem nu contact op!