Op zoek naar een bureau voor productontwikkeling?

Studio Rotor heeft veel ervaring met productontwikkeling. Of uw bedrijf nu werkt voor de zorg, mobiliteit of industrie – we helpen u graag bij de ontwikkeling van uw product.

Productontwikkeling ontwerpproces - Product development process - Studio Rotor

Een nieuw product ontwikkelen, hoe pak je dat aan?

> Inzicht in behoefte & beleving

Wat ons betreft begint productontwikkeling met goed inzicht in wat er nodig is. Snappen wat de eindgebruikers nodig hebben. Mensen op de werkvloer, mensen op straat, mensen met een beperking. Maar ook de opdrachtgever zelf, en andere stakeholders. In deze eerste fase van een project gaan we in gesprek met verschillende belanghebbenden, we observeren gebruikers en kijken naar relevante technologieën en concurrenten.

> Vertalen naar concrete doelen

We vinden het belangrijk om ons onder te dompelen in de belevingswereld van de verschillende gebruikers van uw producten. Wat maken ze mee? Hoe ervaren ze dat? Wat is hun drijfveer? Hoe gaan ze om met beperkingen? Alle inzichten uit deze fase vertalen we naar concrete eisen en wensen voor de rest van het ontwerpproject.

> Oplossingen verkennen

Daarna beginnen we met het verkennen van oplossingen. Schetsen, modellen bouwen, snelle CAD modellen. Hier bouwen we verder op de inzichten uit de vorige fase. Gevoelsmatig hebben we een goed beeld van wat er wel en niet mogelijk is, en vaak sparren we in deze fase ook nog even met de stakeholders die we eerder al hadden gesproken.

Prototyping and testing during product development at Studio Rotor | Prototypebouw en testen tijdens productontwikkeling bij Studio Rotor
> Testen en optimaliseren

De industrieel ontwerpers van Studio Rotor zijn goed in luisteren, doorvragen, snelle oplossingen schetsen, bouwen en testen. Juist dat is zo handig. De inzichten uit het onderzoek worden direct door hetzelfde team ontwerpers vertaald naar oplossingen.

> Naar één concept toewerken

Op een gegeven moment wordt steeds duidelijker hoe de oplossing eruit zal gaan zien. We werken toe naar een concept design, waarin concreet zichtbaar is hoe het product eruit gaat zien, welke specificaties het krijgt, en hoe het kan worden gebruikt.

> Uitwerken voor productie

In de laatste fase van de productontwikkeling, wordt het concept design uitgewerkt voor productie. Bij een deel van de projecten doet Studio Rotor dit zelf, in andere projecten werken we samen met specialisten op het gebied van engineering, FEM-analyse en optimalisatie. Hier houden we goed in de gaten dat het uiteindelijke product daadwerkelijk recht doet aan de eerder inzichten over de gebruiker en andere belanghebbenden.

Voor wie werken we aan productontwikkeling?

MKB-bedrijven in o.a. zorg, mobiliteit en industrie

Studio Rotor helpt MKB-bedrijven met productontwikkeling voor serieproductie. Onze opdrachtgevers produceren voor verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, transport en logistiek, luchtvaart, industrie en productie.

Samen uitzoeken wat gebruikers nodig hebben

Soms komen we bedrijven tegen die zelf een vrij concreet beeld hebben van wat ze willen ontwikkelen, maar vaak helpen we producenten ook om die kans in de markt concreter in beeld te brengen.

Ook productlijnen of product-dienst combinaties

Overigens hebben we het hier niet alleen over één product. Vaak gaat het om een (modulaire) productlijn. Of om een product-dienst combinatie. Maar altijd op basis van goed inzicht in de wereld van de eindgebruikers en andere stakeholders.

Public design - design of self-service parking machines - ticket machines
Mindmap at start of design process | Mindmap aan begin van ontwerpproces

Waar te beginnen?

In het begin van zo’n productontwikkelingstraject kan het lastig zijn om een eerste stap te zetten. Zoveel ideeën en mogelijkheden! Dat maakt het soms moeilijk om te zien wat als eerste moet worden aangepakt. Daar helpen wij graag bij.

Zet die eerste stap, neem contact op!