Wat doet een product designer?

Een goed product ontwikkelen

Een product designer (ook wel industrieel ontwerper genoemd) weet wat er allemaal komt kijken bij het ontwikkelen van een fysiek product. Van een eerste idee via concept en prototype naar een product dat klaar is voor verkoop.

Kennis van mens en technologie

Industrieel ontwerpers hebben brede kennis van verschillende deelgebieden zoals gebruiksbeleving, usability, vormgeving, duurzaamheid, productie en technologie. Hierdoor kunnen we creatieve verbindingen en afwegingen maken tussen die gebieden. Ook werken we daardoor makkelijk samen met andere partijen in de productontwikkeling zoals technisch specialisten of product managers.

product-designer-at-work
Mindmap at start of design process | Mindmap aan begin van ontwerpproces

Goed ontwikkelde empathie

Product designers kunnen zich goed inleven in anderen. Of het nu gaat om gebruikers, opdrachtgevers, medisch specialisten, logistiek managers. We weten ons snel het vocabulaire eigen te maken, en die vragen te stellen waarmee duidelijk wordt waar mogelijkheden en beperkingen liggen.

Puzzelen met een puzzel die nog niet af is

Een product designer is getraind om van abstract naar concreet te werken. Je zou het kunnen vergelijken met puzzelen met een puzzel die nog niet af is. Er worden gaandeweg nog puzzelstukjes bijgemaakt of weggelaten. Ook wordt pas naarmate het ontwerpproces vordert duidelijk wat er op de puzzel komt te staan.

Kansen op succes vergroten voor fabrikant

Een product designer test tijdens een ontwerpproces continu productideeën en concepten uit. Dit kan door middel van een schets, een CAD model, een snel fysiek model, of een volledig prototype. Dat kunnen testen zijn voor de ontwerper zelf, of met gebruikers en andere belanghebbenden.

Al deze testen zorgen ervoor dat het ontwerp wordt gevalideerd tijdens het proces. En dat daarmee het risico voor een fabrikant wordt beperkt, en de kans op een succesvol product worden vergroot.

Wat kost een product designer?

Het ontwikkelen van goede, doordachte producten kost geld. Het is een investering in een grotere kans op een succesvol en winstgevend product. Voor ons is het belangrijk dat de projectkosten in verhouding staan tot de potentiële winst die het design oplevert voor de opdrachtgever.

Doordat we als kleine studio weinig overhead hebben, wordt het overgrote deel van ons honorarium overigens ook echt aan ontwikkeling besteed.

De meeste ontwerpprojecten kosten tussen de € 5.000 (voor haalbaarheidsstudie of verkennende opdracht) en de € 100.000 (voor de ontwikkeling van complexer product). Meestal spreken we met opdrachtgevers een vaste prijs af voor onderzoek en concept design, en maken we een schatting van de kosten voor uitwerking van het ontwerp.

Productontwikkeling is maatwerk. Neem contact met ons op voor een indicatie van de ontwikkelingskosten voor uw specifieke project.

Sketches and process by Studio Rotor
Industrial designer testing product with users
Showing steps of folding mechanism of Multi Scoop Pro stretcher - wheelchair - folding mechanism - healthcare - medical design - ambulance stretcher design - ambulance brancard ontwerp

Zelf aan de slag?

U heeft een idee. Of u ziet een kans in de markt. Daar kunt u zelf mee aan de slag. Maar, u kunt de product ontwikkeling natuurlijk ook uitbesteden aan de industrieel ontwerpers van Studio Rotor. Gaat een stuk sneller, en het eindresultaat is beter. Kijk ook eens bij 10 redenen om een ontwerpbureau in te huren.

Onze product designers

We hebben veel ervaring met het fuzzy begin van de productontwikkeling: van niets naar iets. We zijn flexibel, creatief, doorzetters. Onze universitaire achtergrond stelt ons in staat om te werken aan complexe vraagstukken. Vaak projecten met een complex mechanisme, of een groot aantal stakeholders. Altijd op zoek naar nieuwe kansen. Altijd met de eindgebruiker in gedachten.

Neem nu contact op